Wolontariat

ZOSTAŃ CZŁONKIEM NASZEGO ZESPOŁU!

Fundacja ProPublika jest organizacją non-profit, której celem jest m.in. poprawia świadomości prawnej w Polsce. Uświadamiamy, edukujemy, szerzymy profilaktykę prawną wśród Seniorów oraz Młodzieży. Dysponujemy narzędziami ułatwiającymi dostęp do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Naszym nadrzędnym celem jest podnoszenie świadomości prawnej, wspierając tym samym dostęp do edukacji prawnej, oraz profilaktyki zachowawczej wśród osób narażonych na niebezpieczeństwa.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/wolontariuszki:

 • zarządzanie treścią strony internetowej Fundacji oraz osobnych portali projektowych i tematycznych, w tym m.in. publikowanie, lokowanie i promowanie treści;
 • edycja tekstów wraz z korektą językową;
 • wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji;
 • kreowanie i edycja graficzna zdjęć;
 • ścisła współpraca z osobami dostarczającymi treści;
 • wsparcie przy działaniach SEO (search engine optimization) – pozycjonowanie stron internetowych.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/wolontariuszki:

 • znajomość ortografii i interpunkcji;
 • lekkość w pisaniu i edytowaniu krótkich i długich tekstów;
 • umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji w sieci;
 • rzetelność, spostrzegawczość, dokładność, otwartość.

Kogo szukamy?

Osób, które charakteryzują się jedną z poniższych cech:

 • zdecydowanych, z pasją, otwartych na wyzwania i pracę w ciekawych przedsięwzięciach;
 • swobodnie posługujących się językiem polskim, w mowie i na piśmie;
 • sprawnie poruszających się w środowisku Microsoft Office, mediach społecznościowych;
 • kreatywnych, samodzielnych i zaangażowanych;
 • mile widziani wolontariusze studenci kierunków humanistycznych.

Korzyści dla wolontariusza:

 • porozumienie wolontariackie;
 • szkolenie wstępne uzupełniające niezbędną wiedzę i umiejętności;
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne opiekuna wolontariatu;
 • referencje/zaświadczenie potwierdzające współpracę z podaniem zakresu wykonywanych zadań;
 • możliwość dalszej współpracy i rozwoju osobistego w ramach projektów, przedsięwzięć realizowanych przez Fundację (perspektywa propozycji zatrudnienia);
 • możliwość odbycia praktyk studenckich.