NOWOCZESNE METODY
ANGAŻUJĄCE NARZĘDZIA

Pomagamy rozumieć prawo
Ułatwiamy dostęp do sądu
Działamy na rzecz bezpieczeństwa seniorów
Upowszechniamy i chronimy prawa konsumentów

Witaj w naszej fundacji!

Podstawowe działania naszej organizacji to edukacja prawna i obywatelska, adresowana w głównej mierze do dzieci i młodzieży, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, przeciwdziałanie przestępczości wobec osób starszych poprzez ich edukację i prewencję, ułatwianie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Korzystamy przy tym z wypracowanych samodzielnie nowoczesnych metod i angażujących narzędzi edukacyjnych. Współpracujemy ze specjalistami, szczególnie w dziedzinie prawnej, u których zdobyliśmy zaufanie i uznanie. Bezpośrednimi beneficjentami naszych działań było już ponad 15.000 osób na terenie całego kraju.

Nasze flagowe realizacje to: edukacyjny wideosymulator rozpraw sądowych pn.„Teraz Ty bądź Sędzią!”, portal Konsument.edu.pl – edukacyjny symulator portalu społecznościowego, portal prawny www.EBOS.PL, wiedomateriały edukacyjno-prewencyjne dla seniorów, przewodnik po prawie dla młodzieży pt. „Masz Prawo!”, film dokumentalny o twórcy polskiego sądownictwa Stanisławie Pomian-Srzednickim.

Od stycznia 2022 roku świadczymy bezpłatne poradnictwo konsumenckie na infolinii konsumenckiej oraz w Konsumenckim Centrum E-Porad.