NOWOCZESNE METODY
ANGAŻUJĄCE NARZĘDZIA

Pomagamy rozumieć prawo
Ułatwiamy dostęp do sądu
Działamy na rzecz bezpieczeństwa seniorów

Witaj w naszej fundacji!

Podstawowe działania naszej organizacji to edukacja prawna i obywatelska, adresowana w głównej mierze do dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przestępczości wobec osób starszych poprzez ich edukację i prewencję, ułatwianie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Korzystamy przy tym z wypracowanych samodzielnie nowoczesnych metod i angażujących narzędzi edukacyjnych. Współpracujemy ze specjalistami, szczególnie w dziedzinie prawnej, u których zdobyliśmy zaufanie i uznanie. Bezpośrednimi beneficjentami naszych działań było już ponad 12.000 osób na terenie całego kraju.

Nasze flagowe realizacje to edukacyjny wideosymulator rozpraw sądowych pn.„Teraz Ty bądź Sędzią!”, portal prawny www.EBOS.PL, wiedomateriały edukacyjno-prewencyjne dla seniorów, przewodnik po prawie dla młodzieży pt. „Masz Prawo!”, film dokumentalny o twórcy polskiego sądownictwa Stanisławie Pomian-Srzednickim oraz seria wideowywiadów o charakterze edukacyjnym.