Wesprzyj nas

Dziennik EBOS.PL wydawany jest przez Fundację ProPublika, działającą przede wszystkim na polu szerzenia świadomości prawnej w tym edukacji prawnej i obywatelskiej, a także budowy dobrego wizerunku i autorytetu polskiego sądownictwa. Działania Fundacji finansowane są z części należności za publikację ogłoszeń sądowych, a także z pozyskiwanych grantów oraz darowizn.

Przekaż darowiznę naszej Fundacji i pomóż nam realizować tak bardzo potrzebne dziś inicjatywy na rzecz edukacji prawnej dzieci i młodzieży oraz przybliżania społeczeństwu problematyki Wymiaru Sprawiedliwości.

Jak nas wesprzeć?

Dokonaj jednorazowej wpłaty

Przekaż nam darowiznę przelewem tradycyjnym w banku.

Zdefiniuj zlecenie stałe

Ustal w swoim banku stałe zlecenie na comiesięczną dotację na cele statutowe Fundacji.

Dane do przelewu:
Fundacja ProPublika
konto: 79 1750 0012 0000 0000 3796 5936
tytuł: darowizna na cele statutowe

Ulgi podatkowe od darowizny

Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu.

Osoby fizyczne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.

Osoby prawne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

W razie pytań prosimy o kontakt:
fundacja{małpa}propublika.pl
tel. 71 707 32 72