O projekcie

Teraz Ty bądź Sędzią! – nowoczesne, angażujące narzędzie edukacji prawnej i obywatelskiej online, wideo symulator rozpraw sądowych, dzięki któremu na bazie autentycznych spraw z zakresu prawa karnego, użytkownik wciela się w rolę sędziego; każda ze spraw przedstawionych w symulatorze składa się z fabularyzowanych scen filmowych zarejestrowanych w pomieszczeniach sądowych, przy udziale m.in. autentycznych sędziów, prawników, policjantów; po przejściu następujących po sobie scen, w których użytkownik wysłuchuje poszczególnych uczestników postępowania (prokurator, oskarżony, obrońca, poszkodowany, świadek etc.) i odpowiada na pojawiające się na ekranie pytania, zapoznając się z najważniejszymi okolicznościami sprawy, w finale samodzielnie podejmuje decyzję i wybiera z pośród zaproponowanych odpowiednią wg własnej oceny karę. W ostatnim etapie symulacji rozprawy, wybrana przez użytkownika wysokość kary jest konfrontowana (wraz z uzasadnieniem i komentarzem) z rzeczywistą sentencją w danej sprawie. Najważniejsze etapy sprawy i okoliczności są opatrzone komentarzem lektora, aby zwrócić uwagę użytkownikowi na te, które mogą mieć znaczenie przy wyrokowaniu. 

Celem symulatora jest zwiększenie świadomości prawnej, zwiększenie poziomu zrozumienia pracy sędziów i ich orzecznictwa, budowanie zaufania do działalności wymiaru sprawiedliwości, a poprzez to kształtowanie postawy obywatelskiej wobec sądów i instytucji wymiaru sprawiedliwości. Symulator ukazuje złożoność procesu podejmowania decyzji co do wymiaru kary, wskazuje, jak wiele czynników i okoliczności na to wpływa.

Obecnie symulator zawiera 14 spraw z różnych dziedzin prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego i nieletnich. Bazą do napisania scenariuszy wideo symulacji w/w spraw były akta prawdziwych spraw sądowych. Sceny filmowe nagrywane w plenerze oraz w autentycznych pomieszczeniach sądowych z udziałem sędziów, adwokatów, radców prawnych i Policji sądowej.

Symulator dostępny na: www.wydaj-wyrok.pl