Bezpieczny Senior – wiem i pomagam. Edycja ogólnopolska.

W ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020, wydawca dziennika EBOS.PL, Fundacja ProPublika, w okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku, realizuje projekt „Bezpieczni Seniorzy – wiem i pomagam. Edycja ogólnopolska”.

CEL

Cele projektu: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez:

 • zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb wieku podeszłego jaką jest bezpieczne i godne życie, zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez ich aktywność społeczną nakierowaną na działanie samopomocowe na rzecz bezpieczeństwa innych seniorów, w ramach nowej formy samopomocy w relacji Senior dla Seniora;
 • działania zabezpieczające przed wiktymizacją, czyli stania się ofiarą przemocy/przestępstwa.

DZIAŁANIA

W projekcie zrealizowano działania zmierzające do realizacji głównych założeń projektu:

 • stworzenie atrakcyjnych i szeroko stosowanych materiałów edukacyjno-prewencyjnych wspierających spotkania adresowane do osób starszych w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania wiktymizacji (produkcja filmów edukacyjno-prewencyjnych, scenariuszy spotkań, prezentera edukacyjnego);
 • zwiększenie świadomości zagrożeń oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałania wiktymizacji (
 • spotkania edukacyjne przeprowadzone w UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Klubach Seniora, oraz w miejscu zamieszkania seniorów mniej aktywnych społecznie lub niesamodzielnych
 • aktywizacja seniorów, integracja wewnątrzpokoleniowa, wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez możliwość realnej pomocy innym seniorom przygotowano atrakcyjne i odpowiednio przystosowane dla osób starszych multimedialne materiały edukacyjne (zachęcenie do wolontariatu seniorów, uczestników spotkań w UTW i KS, na rzecz innych seniorów, w lokalnych wspólnotach, oraz odwiedziny wolontariuszy w miejscu zamieszkania seniorów);
 • dobrych praktyk samopomocy senioralnej przeciw wiktymizacji osób starszych dla wykorzystania przez inne instytucje w ramach planowanych przez nie działań edukacyjno-prewencyjnych (opracowanie przez specjalistów „Katalogu dobrych praktyk samopomocy senioralnej przeciw wiktymizacji osób starszych” na bazie wypełnionych przez Seniorów anonimowych ankiet);
 • upowszechnienie wśród seniorów wiedzy o zagrożeniach oraz sposobach radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałania wiktymizacji.

Przeprowadzone działania odpowiadają na rosnącą skalę przestępstw wobec osób starszych, najczęściej przybierających formę przemocy ekonomicznej (w szczególności oszustwa, wyłudzenia, niekorzystne rozporządzenie mieniem) oraz fizycznej i psychicznej.

FILMY

W ramach projektu wyprodukowane zostały filmy edukacyjno-prewencyjny poruszające tematykę problemu oszustw i wyłudzeń na szkodę osób starszych, oraz metody wyrządzania im krzywdy psychicznej:

 • oszustwa „na wnuczka” i „na policjanta (link);
 • niepewne lokaty (link);
 • nieuczciwe pożyczki (link);
 • pseudo pakiety medyczne (link);
 • nieuczciwi sprzedawcy usług (link);
 • renta dożywotnia (link);
 • przemoc domowa (link).

Przy tworzeniu filmów, Fundacja ProPublika uzyskała aktywne wsparcie instytucji:

 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – wystąpił Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu asp. szt. Paweł Petrykowski;
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wystąpił Prezes UOKiK Marek Niechciał;
 • Miejskie Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu – wystąpiła p.o. MRK Marta Pankowska;
 • Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – wystąpił Wiceprzewodniczący Komisji Etyki KPF Robert Majkowski.

Obsadę wypełniali zarówno profesjonalni aktorzy, jak również Seniorzy, nie mający nic wspólnego z kinematografią. Tym samym przyczynili się do realizacji jednego z wielu celów projektu – Senior dla Seniora.

Filmy dostępne są na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsJ5l76sAA55V21ph071CQA

Fundacja ProPublika rekomenduje wykorzystanie filmu przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych.