Bezpieczni Seniorzy – wiem i pomagam.

W ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020, wydawca dziennika EBOS.PL, Fundacja ProPublika, w okresie od sierpnia do grudnia 2016 roku, zrealizowała projekt „Bezpieczny Senior – wiem i pomagam”.

CEL

Cele projektu: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez:

  • zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb wieku podeszłego jaką jest bezpieczne i godne życie, zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez ich aktywność społeczną nakierowaną na działanie samopomocowe na rzecz bezpieczeństwa innych seniorów, w ramach nowej formy samopomocy w relacji Senior dla Seniora;
  • działania zabezpieczające przed wiktymizacją, czyli stania się ofiarą przemocy/przestępstwa.

DZIAŁANIA

W projekcie zrealizowano działania zmierzające do realizacji głównych założeń projektu:

  • przygotowano atrakcyjne i odpowiednio przystosowane dla osób starszych multimedialne materiały edukacyjne;
  • przeprowadzono spotkania dla seniorów w wybranych UTW i Klubach Seniorów;
  • zaktywizowano seniorów, uczestników spotkań, do aktywnego zaangażowania się we wsparcie innych seniorów w dbanie o własne bezpieczeństwo w życiu codziennym;
  • przeprowadzono spotkania z osobami starszymi, które często z uwagi na wiek, stan fizyczny, niepełnosprawność, niesamodzielność, nie mają możliwości aktywnego uczestnictwa w UTW czy Klubach Seniora i nie uczestniczą w spotkaniach dotyczących m.in. ich bezpieczeństwa i odpowiednich postaw wobec zagrożeń.

Przeprowadzone działania odpowiadają na rosnącą skalę przestępstw wobec osób starszych, najczęściej przybierających formę przemocy ekonomicznej (w szczególności oszustwa, wyłudzenia, niekorzystne rozporządzenie mieniem) oraz fizycznej i psychicznej.

FILM

W ramach projektu wyprodukowany został film edukacyjno-prewencyjny pt. „Nie daj się nabrać! – oszustwa na wnuczka, na policjanta”. Film porusza tematykę problemu oszustw na szkodę osób starszych, metodami popularnie zwanymi „na wnuczka”, „na policjanta”.

Scenariusz filmu oparty jest na stenogramach z podsłuchów rozmów telefonicznych oszustów z ofiarami.

Założeniem filmu było pokazanie i omówienie mechanizmu oszustwa, stosowanych metod perswazji, wpływania na decyzje osób starszych oraz wskazanie odpowiednich zachowań w danej sytuacji. Fundacja ProPublika uzyskała aktywne wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy przy realizacji filmu.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, w ostatnich latach zaobserwować można znaczny wzrost liczby przestępstw natury ekonomicznej, których ofiarami są osoby starsze; wśród nich bardzo znane z medialnych przekazów wyłudzenia znacznych ilości pieniędzy, coraz to bardziej zmyślnymi metodami. Na skutek tych działań seniorzy tracą oszczędności, zostają pozbawieni środków do życia. Policyjne statystyki pokazują, że każdego roku łupem oszustów padają miliony złotych. I skala tego procederu, niestety rośnie. Pomimo policyjnych apeli skierowanych do osób starszych oraz członków ich rodzin, oszuści wciąż zbierają żniwo, o czym świadczy wzrost liczby wyłudzeń oraz kwot na jakie udało im się ukraść.

Dlatego tak ważnym jest, aby ustawicznie wspierać osoby starsze poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne, prewencyjne. A działania te będą tym skuteczniejsze, im zaproponuje się seniorom ciekawsze i łatwiejsze w odbiorze formy przekazu.

Stworzony w ramach projektu film, ma właśnie takie zadanie spełnić; uatrakcyjnić ten edukacyjno-prewencyjny przekaz. Jest nieocenionym narzędziem wspierającym każde działanie na rzecz seniorów w zakresie ich bezpieczeństwa.

Film mozna obejrzeć po tym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=x6OnMjajQkI

Fundacja ProPublika rekomenduje wykorzystanie filmu przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych.