Poradnictwo 3.0 w latach 2022-2023

Od listopada 2022 realizujemy zadanie „Poradnictwo 3.0”, dzięki któremu uruchomiliśmy usługę poradnictwa prawnego z wykorzystaniem LiveChat. To kolejny kanał świadczenia poradnictwa konsumenckiego.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby uruchomiliśmy je ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb konsumentów będącymi klientami podmiotów rynku finansowego.

Poradnictwo świadczone jest w dni powszednie, w godz. 12 – 15.

Link: https://www.propublika.pl/poradnictwo-3-0