Edukacja seniorów – spotkania edukacyjno-prewencyjne dla osób starszych, z wykorzystaniem materiałów filmowych pn. „Bezpieczny Senior – wiem i pomagam”; spotkania organizowane w Klubach Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Domach Dziennego Pobytu; założeniem takich spotkań jest to, że po przeszkoleniu i otrzymaniu materiałów (scenariusz spotkania, prezenter pomocniczy oraz zestaw filmów edukacyjnych) głównym prowadzącym staje się jeden z seniorów danej instytucji.

Do tej pory zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy spotkania dla ponad 3.500 osób starszych.

Prezenter pomocniczy wraz ze scenariuszem spotkania oraz płytą DVD z filmami edukacyjnymi można zamówić na:
www.propublika.pl/sklep